Panoramic Photograph taken in 1962

Panoramas: 1952 Pan 1955 Pan 1958 Pan 1962 Pan 1965 Pan 1968 Pan 1971 Pan 1974 Pan
Keys: Key:1952 Key:1955. Key:1958 Key: 1962 Key: 1965 Key: 1968 Key: 1971 Key: 1974
Photo Pages: 1st form 2nd form 3rd Form 4th Form 5th Form 6th Form Staff Unidentified
Form Lists 1st 2nd 3rd 4th 5th  6th Teachers 1962  
Teachers   Teachers in Panoramas      Teachers Years at WGS   Home Page